Priser

Jeg har valgt å legge meg på en veldig enkel og oversiktlig prisstruktur. 500 kr pr. ferdig redigert bilde, minimum 1000 kr. Ønsker en mer enn bare et par bilder…

Continue Reading

Portrett

Noen utvalgte portrett fra de siste modellene jeg har fått jobbet med de siste par årene. Det er helt avgjørende å kunne øve nye teknikker og nytt utstyr med modeller…

Continue Reading
Close Menu
Translate »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.